Tilinpäätöskausi on kuumimmillaan - miten tästä selvitään?

Tilitoimistojen kiireisin vuodenaika on päällä. Tämä innostava, haastava ja joskus jopa uuvuttava aika on usein hyvinkin intensiivinen ja vaikka kuinka kalenteroi ja tarkistaa muistilistoja, ei aina kaikkea meinaa muistaa ja ehtiä. Vuosien saatossa syntyy kuitenkin rutiineja ja hyviä käytäntöjä ja näiden voimalla pääsevät niin asiakasyrityksemme kuin me tilitoimistotyöläisetkin jälleen kerran yhdessä maaliin.

Muistilistat ovat tosiaan vanha kunnon konsti meille, joilla ei ole toiminnanohjausjärjestelmää tekemisen tueksi. Tässä esimerkki tilinpäätöksen muistilistasta, joka kuitenkin kannattaa päivittää omalle yritykselle sopivaksi. Kaikki yritykset ovat uniikki yhdistelmä erilaista toimintaa ja osia, ja tämä heijastuu siinä dokumentaatiossa ja niissä tiedoissa, joita tilitoimisto tarvitsee tilinpäätöstä valmistaessaan. Kannattaa myös säilyttää muistilista kauden päätyttyä - onhan se tilinpäätös ensikin vuonna edessä.

 

Tilinpäätöksen yleisimmät muistettavat 

Toimita aineisto niin pian kuin mahdollista. Jos yhtiön tilinpäätökseen kuuluu tilintarkastus, toimita tilintarkastajanne yhteystiedot ennen tilinpäätöksen tekemistä, jotta voimme varmistaa, että olemme huomioineet heille olennaiset aineistot.

 

Myyntilaskut:
Varmista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat myynnit on laskutettu. Toimita mahdollinen selvitys myyntisaamisista, joista ei ole vielä lähetetty laskua, mutta joista työ on jo suoritettu. Huomioi mahdolliset takautuvat alennukset. Laadi lista luottotappioiksi kirjattavista myyntisaatavista ja toimita näistä tarvittavat asiakirjat. Listaa myös yksityiskohtaisesti saadut ennakkomaksut. Muista alv-erittely!

 

Varasto:
Varasto kuuluu inventoida ainakin kerran vuodessa ja inventaariraportti allekirjoitettava. Inventaariossa voit käyttää eri malleja. Kysy, jos et tiedä! Epäkurantti tavara on vähennettävä varaston arvosta.

 

Osto- ja kululaskut:
Toimita selvitys ostoveloista, joista ei ole vielä saatu laskua, mutta jotka kuuluvat päättyneelle tilikaudelle. Tarkista, että kaikki tilikaudelle kuuluvat kulut on tarkastettu ja hyväksytty.

 

Tuonti:
Muista toimittaa myös tullauspäätökset sekä niihin kuuluvat kululaskut!

 

Matkalaskut:
Toimita matkalaskut kilometrikorvauksista, päivärahoista ja ateriakorvauksista, jos sellaisia on jäänyt tekemättä.

 

Palkat:
Yhteenveto tulorekisteristä vuoden aikana maksetuista palkoista ja eduista henkilöittäin, eduissa käytetyistä laskelmista (esim. auton oston yhteydessä saatu tosite) sekä verovapaista korvauksista.

 

Siirtovelat/siirtosaamiset:
Mikäli yhtiöllä on muita kuin yllä mainittuja tuloja ja menoja, jotka kuuluvat tilikaudelle, nämä tulee jaksottaa tilinpäätöksessä.

 

Omaisuuden yksityiskohtaiset tiedot
Osakkeiden määrä, maa, joissa omistusyritys sijaitsee, osakkeiden markkina-arvo 31.12. sekä hankintahinta, saatujen osinkojen tiedot, omistuksessa olevien kiinteistöjen, osakkeiden tarkat tiedot.  

 

Asiakasvarat:
Mikäli yhtiön tilille on suoritettu asiakasvaroja, jotka eivät ole yhtiön tuloa, ilmoita nämä yksityiskohtaisesti.

 

Käteiskassa:
Jos yritykselläsi on käytössä käteiskassa, toimita kassakirjat ja laske käteisen rahan määrä tilinpäätöspäivälle.

 

Pankkitilit:
Toimita saldotodistukset pankkitilien saldoista ja koroista tilinpäätöspäivälle. Tavallisista pankkitileistä riittää tiliote, jossa näkyy tilitiedot ja loppusaldo tilinpäätöshetkellä.

 

Lainat:
Toimita luotonantajan saldotodistus lainoista, tulevan tilikauden lyhennyksistä sekä yli 5 vuoden kuluttua erääntyvistä lainoista.

 

Muut mahdolliset muistettavat:
Osake- ja osakasluettelo (tieto omistajissa tapahtuneista muutoksista)
Rekisteriote
Yhtiöjärjestys
Hallituksen pöytäkirjat
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Velkoja koskevat tiedot ja todistukset
Saatavat osakkailta sekä heidän perheenjäseniltä
Osakkaille maksetut vuokrat
Palkkoihin liittyvät tiedot (henkilökunnan keskimääräinen lukumäärä)
Leasingvastuut
Rasitustodistukset
Muut vastuut ja vakuudet, joita ei ole taseessa
Edellisen vuoden verotuspäätös