Smidiga redovisningstjänster både traditionellt och digitalt

Fråga mera om våra tjänster

Uudenmaan Tilikartta Ab:s kärnkompetens ligger inom redovisningstjänster för småföretag. Vi betjänar flexibelt och tillförlitligt från Vanda till Esbo och resten av huvudstadsregionen. Via nätet kan du utnyttja våra tjänster i hela Finland. Vi erbjuder heltäckande redovisningstjänster enligt ditt företags behov.


Ta gärna kontakt och berätta om ditt företags redovisnings- och bokföringsbehov. Vi sköter i första hand om små aktiebolags och egenföretagares bokföring.

Bokföringstjänster för företagets alla skeden

Till våra bokföringstjänster hör alla deltjänster från organiserandet av kvitton till rapportering. Du får rapporter en gång i månaden eller en gång i året, enligt vad som passar dig bäst. För våra digitala bokföringskunder erbjuder vi kvittoskanningstjänst samt olika stödprogram och telefonapplikationer som underlättar leveransen av bokföringsmaterialet. Med hjälp av dessa program får du tillgång till din digitala bokföring där du direkt kan titta på olika kvitton rapporter, var och när det passar dig. De digitala tjänsterna passar däremot inte alla och är därför inget måste, utan bokföringen genomförs alltid enligt kundens önskemål. Berätta åt oss om dina önskemål så bygger vi upp samarbetet enligt dina behov! 


Om du så önskar, sköter vi också om faktureringen och hanteringen av inköpsfakturor fram till betalningen. Via oss kan du också skaffa ett billigt och användarvänligt faktureringsprogram, ett program för hantering av inköpsfakturor samt ett bankprogram. Om du bara behöver e-fakturering, går det också bra!


Löneräkning är en viktig del av företagarens vardag. Vare sig du räknar lönerna själv eller via oss, är det bra att kunna anförlita sig expertstöd. Vi erbjuder råd även i uppsägningssituationer och samarbetsförhandlingar, och vid behov kan vi bistå vid rekryteringar. Dessutom tar vi på kundens vägnar hand om myndighetsrapporteringen, såsom moms- och arbetsgivaruppgifternas rapportering samt skattedeklareringar.


Vi betjänar ditt företag genom hela dess verksamhet, från början till slut. Vi erbjuder gärna stöd för nya företagare – så ta modigt kontakt redan då du planerar på att starta ett företag.

Läs mer om tjänster för ny företagsverksamhet

Pålitliga revisionstjänster och skatterådgivning

Vi planerar och slutför bokslutet för ditt företag med erfarenhet och kunnande. Tillsammans med dig granskar vi avskrivningar, försäljnings- och köpöverföringsartiklar och annat som påverkar vinst och skatt. Om du du vill genomför vi bokföringen och bokslutet utan ditt aktiva deltagande.


Vårt mål är att erbjuda våra kunder så praktiska tjänster som möjligt. Således erbjuder vi skatterådgivning och annan ekonomisk rådgivning. Justeringar av förskottskatt, uträkningar av den slutgiltiga skatten, funderingar kring vinstutdelning samt sådant som ska uppmärksammas i låneärenden är saker som intresserar de flesta företagare. Det är också klokt att gå igenom större investeringar med en professionell ekonomirådgivare.


Till våra tjänster hör inte skattekonsultering men vi ger gärna praktiska råd gällande skatteärenden. Om du t.ex. vill veta om skattekonsekvenserna av olika åtgärder och beslut, står vi till ditt förfogande. Typiska fall där expertkunnande krävs gäller importens mervärdesskatt, den omvända skatteskyldigheten inom EU-handel och byggverksamhet samt beskattning av tjänste-export. Vi har lång erfarenhet inom dessa och hjälper dig gärna.

Telefonikon

Vi erbjuder bokföringstjänster från skannandet av kvitton till bokslutsrapportering i Vanda, Esbo och i övriga huvudstadsregionen. Fråga också om våra distanstjänster via nätet!

Ta kontakt