Vi sköter om förändringar inom företaget - flexibelt från Vanda till Esbo och närområden 

Fråga mer om våra tjänster

Uudenmaan Tilikartta Ab erbjuder expertis inom olika företagsförändringar. Vi är verksamma i Vanda, Esbo och hela huvudstadsregionen. Via nätet har du tillgång till våra tjänster var än i Finland du befinner dig. Vi specialiserar oss på tjänster vid byte av verksamhetsform (t.ex. till aktiebolag) samt vid företagsaffärer.


Då ett företag står inför förändringar är det bra att ha med sig en erfaren och kunnig guide. Vi erbjuder pålitliga, individuellt utformade tjänster speciellt för småföretag och egenföretagare.

Mångsidiga tjänster för utveckling av förtegasverksamhet

Känns det som om ditt företag inte längre utvecklas och att det är dags för förändring? Uudenmaan Tilikartta Ab bistår ditt företag i företagsförändringar från planering till uppföljning. Planerar du på att starta en ny verksamhet, planerar du att genomföra ett utvecklingsprojekt och behöver hjälp med att söka finansiering, eller har du börjat planera avläggandet av din affärsverksamhet?


Med vår hjälp hanterar du också företagsförvärv - det vill säga försäljning av ett företags aktier eller verksamhet – tryggt och säkert. I alla förändringar bör man ta i beaktande skatteföljderna av de val man gör.


Vår erfarna personal erbjuder råd och planeringstjänster för affärsutveckling och fungerar som en trygg diskussionspartner då du står inför svåra affärsbeslut. Med vår hjälp kan ditt företag få nya, positiva framtidsutsikter.

Stöd och råd för avveckling av företagsverksamheten

Vår revisionsbyrå betjänar med lång erfarenhet i ärenden som gäller avvecklandet och avslutandet av verksamheten. Nerläggningen av affärsverksamheten kan vara en lång och krävande process. Om det finns tillgångar som ska säljas, kan det till och med ta flera år. Vare sig processen blir kort eller utdriven behövs expertråd i situationen.

Vi lägger professionellt upp en så kallad exitplan för till exempel äldre företagare samt företagare vars företagsverksamhets håller på att avta. En välgjord plan, uppgjord tillsammans med kompetenta rådgivare, omfattar beslut gällande när och hur det lönar sig att avlägga olika delar av verksamheten.


Om du redan planerar att starta en ny företagsverksamhet, bekanta dig då med våra tjänster för grundandet av ett nytt företag.

Läs mer om startande av företagsverksamhet
Telefonikon

Anlita en erfaren revisionsbyrå till stöd i företagets förändringssituationer. Vi betjänar i Vanda, Esbo och Helsingfors med omnejd – våga fråga mer!

Ta kontakt