Mot en trygg start för företagsverksamhet - i Vanda och Esbo med omnejd

Fråga mer om våra tjänster

Drömmer du om ett eget företag? Uudenmaan Tilikartta Ab hjälper med startandet av företagsverksamhet i Vanda, Esbo, Grankulla med omnejd. Vi hjälper med grundandet av till exempel firmaperson- eller aktiebolag. Vi erbjuder tjänster för allt som gäller administration, anmälningar och planering. Undrar du vilken nivå av lagstadgad företagspension som är lämplig, vilka försäkringar du ska ta för verksamheten och var det lönar sig att skaffa dem, vilken företagsform som är den bästa just för din verksamhet och hur bankernas tjänster skiljer sig från varandra? Vår erfarenhet, kompetens och våra nätverk av olika tjänsteproducenter står till ditt förfogande när du löser dessa problem.


Du kan besöka vårt kontor i Vanda eller ta kontakt till exempel via mejl. Vi betjänar på svenska, finska och engelska. Klara planer och noggranna förberedelser hjälper ditt företag att komma igång, så ta modigt kontakt med vår personal.

Trygg start för aktiebolag eller firma

Företagare kan välja bland flera olika företagstyper som grund för sin verksamhet. Uudenmaan Tilikartta Ab har specialiserat sig på firmor och aktiebolag. Våra tjänster är speciellt utvecklade med tanke på dessa bolagsformer.


Att starta ett företag kräver utförligt grundarbete och förberedelser. Företagaren måste bland annat ta ställning till bolagsordningen, mängden av aktier och maktfördelningen inom bolaget, redovisningsåret, och vem som ska ha rätt att underteckna i företagets namn. Företaget bör anmäla sig till olika register och bakanta sig med många andra praktiska ärenden. Vi erbjuder expertis inom kartläggningen och hanteringen av dessa ärenden.

Vi ser till att ändringar i bolagsformen löper smidigt

Förutom att bistå vid grundandet av företag hjälper vi kunder inom huvudstadsregionen också med att ändra företagets bolagsform. Via nätet hjälper vi företagare också i övriga Finland. Om du vill ändra din firma till ett aktiebolag, ta kontakt med oss.

Ju mer detaljerade beslut du fattar gällande ditt företag, desto bättre start får företaget. Ta kontakt med oss redan i det skedet då du planerar att grunda ett företag. Vi betjänar alla småföretagare i början av sin företagsverksamhet. Det första mötet är alltid kostnadsfritt.

Bekanta dig närmare med företagsförändringar
Telefonikon

Även det minsta företaget kräver noggrann planering och grundarbete. Vi hjälper dig starta din verksamhet i Vanda, Esbo och Grankulla samt Helsingfors. Ta kontakt!

Kontakt